Drugi stupanj

Pohađanje drugog stupnja Integralnog studija meditacije (ISM) ograničeno je isključivo na polaznike koji su završili prvi stupanj i usvojili temeljne koncepte i praktične vještine. Drugi stupanj bavi se detaljnije mindfulnessom kao dijelom šireg sustava razvoja uma. Ciljevi evolucije ljudskog uma su dalekosežniji od pukog smanjenja stresa i ostvarenja mentalnog mira: omogućiti nam direktno spoznavanje fenomena stvarnosti onakvima kakvi jesu, bez filtera naših subjektivnih interpretacija.

Za takvu transformaciju uma nije dovoljno samo prakticirati meditaciju. Kad jednom iskustveno počnemo upoznavati način na koji naš um suštinski funkcionira, taj proces dovodi do brojnih iskustava koja moramo na neki način protumačiti. Jedini način na koji ih možemo protumačiti jest pomoću „mentalnog softvera“ kojim u tom trenutku raspolažemo – kroz dotadašnje spoznaje i znanja. Obzirom da društvo u kojem živimo ima tek vrlo ograničeni opseg spoznaja o umu, tako i naše iskustvo ostaje stiješnjeno između grubih, krutih podjela na dobro i loše, ugodno i neugodno, korisno i beskorisno – perceptivni okvir koji nam ne dopušta da značajno pomaknemo vlastite granice u direktnoj spoznaji svijeta u kojem živimo. Stoga, želimo li napredovati, moramo usvojiti novi „mentalni softver“ koji može podržati neposredno viđenje fenomena stvarnosti. Drugim riječima, moramo izgraditi sustav razumijevanja pomoću kojeg možemo tumačiti vlastiti doživljaj svijeta.

Tako dolazimo do paradigmi mindfulnessa, integriranih svjetonazora koji otvaraju potpuno nove mogu-ćnosti interpretacija spoznaja do kojih dolazimo meditacijom, sadržaja našeg uma, kao i stvarnosti koje doživljavamo. Cilj je ove edukacije kroz četiri modula objasniti uzroke, metode i ciljeve mindfulnessa u njegovom izvornom i cjelovitom obliku.

Modul 1: Osnovne postavke svijeta i uma

 • U kakvom svijetu živimo? Kako stvari nastaju, traju i nestaju?
 • Koncept međuzavisnog postojanja kao temelj analitičkog promišljanja svijeta
 • Fenomeni kao sastavljene cjeline podložne neprekidnoj promjeni
 • Promatrač – redatelj „filma zvanog stvarnost“
 • Što doista opažaju naša čula?
 • Opažanje svijeta kao ogledalo vlastitog uma
 • Postoji li doista naše „ja“?
 • Osjetilni dojmovi i motivacija
 • Životni ciljevi iz perspektive „ja“ – vrzino kolo ili ‘Matrix’ koji nikada ne prestaje

Modul 2: Temelji oslobođenja od dualističkog doživljaja svijeta

 • Što je dualistička percepcija?
 • Kako se manifestira dualizam i zašto rezultira nesigurnošću, frustracijom, nezadovoljstvom…?
 • Patnja – sastavna odrednica uobičajenog, dualističkog doživljaja svijeta
 • Prianjanje temeljeno na neznanju kao temeljni pokretač dualističkog doživljaja svijeta
 • Dokidanje prianjanja i opažanje svijeta kakav jest
 • Od dualizma do nedualnosti: stupnjeviti put transformacije neznanja u mudrost oslobođenja

Modul 3: Kauzalnost i „svjetovi u kojima živimo“

 • Što je kauzalnost?
 • Uzrok i posljedica kao manifestacija međuzavisnosti
 • Pogađa li nas kauzalnost i ako „ne vjerujemo“ u nju?
 • Kauzalna (tele)vizija: kako percepcija gradi svijet i kako on postaje „stvaran“.
 • Koncept različitih svjetova/područja postojanja
 • Velika pitanja iz perspektive kauzalnosti: život i smrt, slobodna volja, sudbina, svjesno oblikovanje budućnosti…

Modul 4: Razine i stupnjevi oslobođenja percepcije

 • Svijet iz perspektiva ljudi na različitim stupnjevima razvoja; nizak, srednji i visoki kapacitet za razvoj
 • Koncept „stjecanja zasluga“ kao preduvjet napretka na putu razvoja
 • Pet postaja na putu oslobođenja percepcije
 • Prva postaja: bolji život i trenutno blagostanje
 • Druga postaja: svevremeno blagostanje
 • Treća postaja: vlastito istinsko i trajno oslobođenje od uvjetovanosti dualističkom percepcijom svijeta
 • Četvrta postaja: oslobođenje za cijeli svijet
 • Peta postaja: čista percepcija stvarnosti

Modul 5: Meditacijsko povlačenje

 • Peti, završni modul koncipiran je kao trodnevno meditacijsko povlačenje (eng. retreat).
 • Cilj je ovog povlačenja od svakodnevnice ogoliti do krajnosti vlastitu zonu komfora i neposredno se kroz iskustvo suočiti s vlastitim ograničenjima koji određuju našu trenutnu interpretaciju svijeta. To znači da će naglasak u praksi biti pomaknut prema meditaciji uvida, gdje će se naučene tehnike primijeniti na nove i zahtjevnije načine kako bi se iskustveno susreli sa samim sobom. Da bi se to moglo dogoditi program modula predviđa gotovo cjelodnevnu intenzivnu praksu, što u sjedenju, što u hodanju, dijelom u grupi, dijelom sami sa sobom.
 • Modul će se dobrim dijelom odvijati u tišini i bez komunikacije između članova grupe. Izuzetak će biti razdoblja davanja uputa za praksu i međusobnog dijeljenja iskustava iz prakse.