Prvi stupanj

Integralni studij meditacije organiziran je u više stupnjeva. Prvi stupanj upoznaje polaznike s temeljnim konceptima i postavkama prakse meditacije, osposobljavajući ih za pravilno samostalno prakticiranje.

Kroz jednostavne tehnike pomnog usmjeravanja pažnje, ovaj stupanj polaznike približava iskustvu sadašnjeg trenutka. Mindfulness meditacija kojom se ovladava na ovoj razini studija pomaže nam da se otvorimo za svijet oko nas, slobodni od predrasuda koje smo naslijedili od društva, kroz obrazovanje ili odgoj. Kao takav predstavlja nezamjenjiv oblik mentalne higijene nezaobilazne u svakodnevnom nošenju s izazovima modernih vremena. Istovremeno, ova praksa donosi i niz popratnih dobrobiti: smirenost, otpornost na stresne situacije, poboljšanje koncentracije i povećanje snalažljivosti u svakodnevnim životnim situacijama.

Modul 1: Prvi koraci u osvještavanju tijela, uma i daha

 • Tradicionalni i moderni razlozi za prakticiranje meditacije
 • Dosezi, ciljevi i dobrobiti meditacije
 • Kako početi s prvim koracima u praksi i izgraditi čvrste osnove
 • Kako interpretirati iskustvo koje će uslijediti iz meditacije
 • Uvid u način na koji meditacija stvara dodatno vrijeme i prostor u svijesti
 • Kako putem osvještavanja tijela stvoriti „sidro u sadašnjem trenutku“
 • Kako pomnošću na dah mentalnu pažnju preobraziti u koncentraciju
 • Progresivni stupnjevi treninga mentalne koncentracije
 • Pretvaranje koncentracije u dubinsko mentalno zadubljenje
 • Opis različitih tehnika pomnosti na dah

Modul 2: Tijelo i njegove dimenzije

 • Tijelo: koliko ga poznajemo, kako ga doživljavamo i koristimo
 • Doživljaj tijela na Istoku i Zapadu
 • Osvještavanje različitih dimenzija svjesnosti tijela meditacijom
 • Uvod u pomnost na 4 aspekta tijela
 • Učinci na tjelesno, emocionalno i mentalno zdravlje
 • Trening pomnosti na aspekt čvrstoće
 • Trening pomnosti na aspekt kohezije
 • Trening pomnosti na aspekt topline
 • Trening pomnosti na aspekt kretanja u prostoru
 • Kako pomnošću na aspekte tijela svjesno utjecati na vlastita stanja

Modul 3: Osjetilni dojmovi, osjećaji i emocije

 • Zašto „mislimo“ vlastite osjećaje
 • Kako racionalni um kroz svoje paradigme prisvaja iskustva
 • Kako racio gasi našu sposobnost neposrednog doživljavanja stvarnosti
 • Što je osjetilni dojam i kako ga prepoznati
 • Kako osjetilni dojmovi postaju složene konceptualizacije – emocije
 • Svjesnost emocija: možemo li biti nesretni i zdravi
 • Kako kroz meditaciju njegovati sposobnost da osjećamo osjećaje
 • Racionalna interpretacija prostor-vremena
 • Trening pomnosti na emocije za povratak u sadašnji trenutak

Modul 4: Percepcija i fenomeni uma

 • Kako opažamo svijet
 • Odnos čula i mentalne svijesti
 • Asocijacije i sjećanja – što je doista „novo“ u novim situacijama
 • Reakcija nasuprot svjesnom odgovoru na situaciju
 • Zašto ne uspijevamo reagirati onako kako bi željeli
 • Kako napustiti prianjanje za opažano
 • Kako se osloboditi interpretacije onog što percipiramo čulima
 • Svijest kao neutralan promatrač
 • Trening pomnosti na percepcije i fenomene uma
 • Njegovanje meditacijskog iskustva stapanja promatrača i promatranog
 • Kako izgleda svijet „bez promatrača“

Modul 5: Razvoj vrlina uma (prvi dio)

 • Odnosi s drugima – ogledalo naše emocionalne, intelektualne i životne zrelosti
 • Možemo li voljeti sebe bez da volimo druge
 • Dobrohotna naklonost – temeljno oruđe za reintegraciju u svijet u kojem živimo
 • Zašto razvijati osjećaj naklonosti prema drugima
 • Razvoj dobrohotne naklonosti prema sebi
 • Razvoj dobrohotne naklonosti prema osobi koju volimo
 • Razvoj dobrohotne naklonosti prema neutralnoj osobi
 • Razvoj dobrohotne naklonosti prema osobi koju ne volimo
 • Razvoj dobrohotne naklonosti prema svim bićima koja nas okružuju

Modul 6: Razvoj vrlina uma (drugi dio)

 • Zašto ljudi pate
 • Može li racionalizacija naših problema riješiti bol koju osjećamo
 • Kako osjećati osjećaje drugih i probuditi suosjećanje za druge
 • Meditacijska praksa buđenja suosjećanja
 • Kako i zašto se radovati dobrim stvarima koje činimo mi i drugi
 • Meditacijska praksa buđenja radovanja dobrim djelima
 • Kako naučiti prihvaćati da se stvari moraju dogoditi u vlastitom vremenu
 • Meditacijska praksa prihvaćanja dozrijevanja u vlastitom vremenu